Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tkon
Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tkon