Procedura o načinu korištenja vlastitih prihoda.pdf
Registar nekretnina Općine Tkon
Izvješće o iznosu sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
Tablica sklopljenih ugovora u 2020. godini
Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu
Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021.
9. sjednica stožera CZ - Vremenski uvjeti
Polugodišnje izvješće općinskog načelnika 01.01. - 30.06.2020