Procjena rizika od velikih nesreća – Općina Tkon
Izvješće o isplaćenim sredstvima nezavisnim vijećnicima u 2022. godini
Tablica sklopljenih ugovora u 2022. godini.
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2022. godinu
Izvješće o primjeni mjera za uređenje poljoprivrednih rudina u 2022. godini
Evidencija postupaka prisilne naplate od 2015. – 2021.
Godišnji plan upravljanja imovinom za 2023. godinu
Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Tkon za 2021. godinu