Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Tkon za 2021. godinu
Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Registar nekretnina Općine Tkon, ažuriran u 03/2022.
Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2021. godinu
Izvješće o redovnom financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka Općine Tkon
Plan brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu