Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu
Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021.
9. sjednica stožera CZ - Vremenski uvjeti
Polugodišnje izvješće općinskog načelnika 01.01. - 30.06.2020
Pravilnik o unutarnjem redu JUO sa Sistematizacijom
Polugodišnje izvješće općinskog načelnika 01.07. – 31.12.2019
Tablica sklopljenih ugovora u Općini Tkon u 2019. godini
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon za 2020. godinu