Registar nekretnina Općine Tkon, ažuriran u 03/2022.
Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2021. godinu
Izvješće o redovnom financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka Općine Tkon
Plan brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu
Izvješće o primjeni mjera za uređivanje poljoprivrednih rudina u 2021. godini
Tablica sklopljenih ugovora u 2021. godini
Provedbeni program Općine Tkon za razdoblje 2021.-2025.