Natječaj za davanje u zakup javnih površina
OGLAS za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi Biograd" Zaželi - prevencija institucionalizacije
Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava
Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tkon u 2024. godini.
OGLAS za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi Biograd" Zaželi - prevencija institucionalizacije
Natječaj za dodjelu učeničkih naknada
Natječaj za dodjelu stipendija
Natječaj za zakup javne površine