Dodjela javnih priznanja Općine Tkon za 2022. godinu
Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje udruga tijekom 2022. godine
Javni natječaj za zamjenu nekretnina
Natječaj za dodjelu stipendija
Natječaj za dodjelu učeničkih naknada
Natječaj za davanje u zakup javnih površina
Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava
Zaključak o podnošenju inicijativa za dodjelu javnih priznanja Općine Tkon