EU fondovi su zamišljeni kao financijski instrument koji podupiru pojedine politike EU u zemljama članicama.

Kohezijska politika za razdoblje 2014-2020 za koju je EU izdvojila 376 milijardi eura
a. KOHEZIJSKI FOND
b. EU FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
c. EU SOCIJALNI FOND
d. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
e. EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO
Hrvatska za razdoblje 2014-2020 ima na raspolaganju 10.676 milijardi eura

VAŽNI WEB PORTALI

1. Strukturni i investicijski fondovi
2. EU projekti- portal o EU fondovima
3. Ministarstvo poduzetništva i obrta
4. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
5. LAG LAURA je neprofitna udruga, osnovana s ciljem identifikacije lokalne razvojne strategije sudjelovanja u poticanju ruralnog razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u LEADER projektima, prikupljanja sredstava i njihovoj pravilnoj raspodjeli prema namjeni za koju su dobivena, a sve u cilju unapređenja kvalitete života u ruralnom području Zadarske županije ( 2 grada i 11 općina ) i održavanju broja stanovnika kroz održiv integralni lokalni razvoj.