Min. financija- državne potpore za podršku gospodarstvu tijekom pandemije COVID 19/ www mfin.gov.hr

  1. Min. poljoprivrede / poljoprivreda.gov.hr
  2. Potpore HZZ- za očuvanje radnih mjesta- Hrvatske gospodarska komora/ www hgk.hr

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu  i ruralnom razvoju/ www apprrr.hr