KORISNIK: Općina Tkon

FOND: Instrument za povezivanje Europe (CEF): PROGRAM WiFi4EU

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 112.900,00 HRK

SREDSTVA EU: 15.000,00 € (112.900,00 HRK)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 21. srpnja 2021. do 02. rujna 2021.

IZVRŠITELJ: Markoja d.o.o., Selska cesta 93, 10 000 Zagreb

Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima (npr. prostorije javne uprave, škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, muzeji, javni parkovi i trgovi). Na taj će se način zajednice više uključiti u jedinstveno digitalno tržište, krajnji korisnici će imati pristup gigabitnom društvu, povećat će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima.

Projekt WiFi4EU na području Općine Tkon, odnosi se na nabavu i montažu opreme za bežičnu mrežu na području Općine Tkon na temelju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU, za aktivnost pod nazivom „WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama“ u Općini Tkon, između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), s jedne strane i Općine Tkon s druge strane.

LOKACIJE PRISTUPNIH TOČAKA:

Wi-Fi pristupne točke postavljene su na 7 lokacija, počevši od nove trajektne luke do Južne plaže.

Naziv mikrolokacije Vanjske AP Unutarnje AP PTP uređaj

Nova trajektna luka

3

-

1

Sportsko igralište

1

-

1

Interpretacijski centar pomorske baštine

1

1

-

Dom kulture

1

-

1

Zgrada Općine Tkon

1

1

1

Šetnica (blizina „Ga-ga“ bara)

1

-

1

Južna plaža

1

-

-

Ukupno:

9

2

5

Besplatnoj WIFI pristupnoj točki možete pristupiti na način da:

  • pronađete WIFI mrežu pod nazivom Wifi4EU (Wifi4EU Općina Tkon)
  • odaberete gore navedenu WIFI mrežu,
  • te zatim kliknete na Start.