Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon 
Ponovna javna rasprava - Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon
Ponovna javna rasprava – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon
Javna rasprava - Prijedlog izmjena i dopuna UPU obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon
Obavijest o javnoj raspravi za Prijedlog izmjena i dopuna UPU obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon