Na 26. sjednici općinskog vijeća Općine Tkon, dana 24. srpnja 2020. godine usvojena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon.
Zaprimljena je Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon.
Urbanistički plan uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon - 2016. god.- 2. izmjene upu Glavićine Službeni glasnik Zad. žup. 06-2016
Urbanistički plan uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon - 2012. god. -1. izmjene upu Glavič. Službeni Glasn. zad. žup. 13-2012
Urbanistički plan uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon - 2009.-godina UPU Glavičine Službeni glasnik Zad. žup. 05-2009
Urbanistički plan uređenja za područje obalnoga pojasa unutar GP naselja Tkon - 2. Obalni pojas-1. Izmjene-2016. god. Služ. glas. zad. Žup. 10-2016