Sportska društva:

ŠRD " Kunjka "/ okuplja članove koji se bave sportskim ribolovom

VK " Ugrinić "/ okuplja članove koji se bave amaterskim i rekreativnim veslanjem

Ostale udruge:

K.U.U.Kunjka i sekcije: Crkveni pučki pivači, Tkonske mažoretkinje, Dječji zbor Ćoci / čuvanje, valorizacija i prezentacija tradicijske baštine i vlastitog identiteta

Udruga za očuvanje kulturne baštine otoka Pašmana- "Volat" / čuvanje i promicanje kulturne baštine te unaprjeđenje ruralnog razvoja otoka Pašmana

Udruga " Frkata "- Ugrinić /čuvanje tradicije "latinskog idra " i stare brodogradnje

Udruga " KIST "- udruga mladih koja okuplja djecu i mladež kroz razne aktivnosti iz društvenog života / sport, zabava i sl .

Udruga "Institut za pomorsku baštinu Ars Nautica" / istraživanje, zaštita i očuvanje pomorske baštine.