Općinsko vijeće broji 9 članova izabranih na izborima 21.05.2017.g.

 1. Predsjednik Vijeća – Branko Smoljan, lista grupe birača
 2. Potpredsjednik Vijeća – Nikola Ugrinić, lista grupe birača
 3. Član – Andrea Ugrinić Gotovina, lista grupe birača
 4. Član – Anđelo Palaškov, lista grupe birača
 5. Član – Romeo Radović, lista grupe birača
 6. Član – mr. sc. Boris Katičin, lista grupe birača
 7. Član – Andrija Šandrić, lista grupe birača
 8. Član – Silvana Jakovljev, lista grupe birača
 9. Član – Leon Rudić, lista grupe birača

Zaključak - Romeo Radović.docx

Radna tijela Općinskog Vijeća

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
 • Mandatna komisija,
 • Komisija za proračun i financije,
 • Komisija za dodjelu javnih priznanja.