Općinsko vijeće Općine Tkon ima 7 članova izabranih na izborima 16.05.2021.g.

  1. Predsjednica Općinskog vijeća – Andrea Ugrinić Gotovina, lista grupe birača

  2. Potpredsjednik Općinskog vijeća – Lovre Smoljan, lista grupe birača

  3. Član – Roko Pribilović, lista grupe birača

  4. Član – Dino Ugrinić, lista grupe birača

  5. Član –Boris Katičin, lista grupe birača

  6. Član – Andrija Šandrić, lista grupe birača

  7. Član – Martina Magić Lukačić, lista grupe birača

Radna tijela Općinskog Vijeća

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
 • Mandatna komisija,
 • Komisija za proračun i financije,
 • Komisija za dodjelu javnih priznanja.