Nezavisni vijećnici 7. saziv

Nezavisni vijećnici 6. saziv

1. Branko Smoljan

2. Nikola Ugrinić

3. Anđelo Palaškov

4. Andrea Ugrinić Gotovina

5. (Stefani Pribilović) Romeo Radović

6. Boris Katičin

7. Andrija Šandrić

8. Silvana Jakovljev

9. Leon Rudić

Nezavisni vijećnici 5. saziv

Branislav Smoljan

Branko Smoljan

Nikola Ugrinić

Šime Mušćet

Vlasta Ostojić