Dječji vrtić "Ćok" započeo je sa djelovanjem 2003. godine. Osnovan je od strane Općine Tkon.

Smješten je u prizemlju zgrade na adresi Put Mrviska 3.

Svake pedagoške godine vrtić pohađaju dvije mješovite skupine od 3. godine do predškolskog uzrasta.

U vrtiću imamo poludnevni boravak i cjelodnevni boravak djece.

Poludnevni boravak djece od 07:00 – 13:00

07:00 - 08:30 Dolazak djece

09:30 - 10:00 Doručak

10:00 - 12:00 Aktivnosti

12:30 - 13:00 Odlazak djece

Cjelodnevni boravak djece od 07:00 – 17:00

07:00 - 08:30 Dolazak djece

09:00 - 09:30 Doručak

10:00 - 12:30 Aktivnosti

13:00 Ručak

13:30 – 15:00 Spavanje

15:00 – 17:00 Odlazak djece

Djelatnici:

Ravnateljica: Ana Kuštera

Odgojiteljice: Marta Mušćet Bobić, Ana Smoljan , Berta Jeličić Knez, Matea Knez, Matea Barišić i popodnevna odgojiteljica Anamaria Čavlov

Spremačica: Vanda Gotovina

Defektolog/ Edukacijski rehabilitator : Žužu Pikunić

Kontakt:

mob: +385 (0) 91 645 6466

tel/fax: +385 (0) 23 285 304

e-mail: cok.tkon@gmail.com

WEB: www.djecjivrtic-cok.hr/

Obavijest o upisu djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2015./2016. na području općine tkon

Pozivaju se roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u dječji vrtić Ćok.

Zahtjevi za upis podnose se dječjem vrtiću „ĆOK“ u ul. Put Mrviska 3, od 18.svibnja do 1. lipnja 2015. godine i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI 5,5-SATNI PROGRAM

za djecu od navršenih 3 .godine do polaska u osnovnu školu.

Zahtjev za upis možete preuzeti na stranicama Općine Tkon i u vrtiću.

Uz zahtjev potrebno je priložiti i slijedeće:

1. Popunjeni zahtjev - prijavu za upis (dobiva se u vrtiću i na webu )
2. Rodni list za dijete koje prijavljujete
3. Preslika važećih osobnih iskaznica roditelja i OIB-e
4. Ukoliko su roditelji zaposleni:Potvrdu o zaposlenosti oba roditelja (od poslodavca)
5. Preslika zdravstvene iskaznice i kartice cijepljenja djeteta
6. Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
7. Ukoliko je roditelj branitelj, žrtva ili invalid Domovinskog rata:Potvrda ili uvjerenje nadležnog tijela
8. Ukoliko se radi o samohranom roditelju - Potvrda centra za socijalnu skrb
9. Ukoliko se radi o roditelju redovnom studentu:potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta za tekuću akademsku godinu
10. Ukoliko je dijete uzeto na uzdržavanje:Potvrda ili uvjerenje nadležnog tijela
11. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju:Nalaz i mišljenje nadležnog tijela.

PREDNOST PRI UPISU U VRTIĆ

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u vrtić prednosti će imati djeca na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97. i 94/13).

OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Tkon i Dječjeg vrtića Ćok , Tkon, 15 dana po isteku roka za podnošenje prijava, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku 15 dana od objave rezultata upisa.

Kutak za roditelje

Prilagodba na vrtić

Prvi polazak djeteta u vrtić velika je prekretnica i određeni rizik za svako dijete i njegove roditelje. Dojmovi stečeni prvih dana boravka u vrtićkom okruženju vrlo su važni i nerijetko dugoročno određuju kvalitetu odnosa prema događanjima i osobama iz vrtića. Zajednički cilj roditelja i vrtićkih djelatnika je privući dijete, ugodnim ozračjem postići njegovo zadovoljstvo i na taj način ga potaći na trajno radosno dolaženje. Pri ostvarivanju tog cilja treba uvažaviti i slijedeće činjenice: Svaka promjena traži vrijeme prilagodbe U ranoj dobi je dijete ovisno i stoga vrlo vezano za odrasle osobe koje intenzivno skrbe o njemu, što su najčešće roditelji Svako odvajanje predstavlja veliku promjenu i istinski stres, popraćen strahom i nesigurnošću. Stres se može preduhitriti ili bar ublažiti, a vrijeme prilagodbe skratiti ako roditelji kvalitetno pripreme sebe i dijete

Moguća ponašanja djeteta u stresnoj situaciji

plač, pojačana plačljivost
zlovolja, razdražljivost, ljutnja
tuga, napetost, tjeskoba
odbijanje kontakata s drugim osobama, pasivnost
poremećaji apetita (slabiji apetit, odbijanje hrane, povraćanje...)
poremećaji sna (ne može zaspati, kratko spava, nemiran san)
nekontrolirano mokrenje
oteže sa jutarnjom higijenom i pripremama pri polasku
slabljenje otpornosti na bolesti

Ovakve reakcije najčešće se javljaju u prvim danima boravka djeteta u vrtićkom okruženju, uglavnom su prolazne i relativno kratkotrajne. Neka djeca reagiraju na promjene, u početku radosno i zainteresirano, a kasnije počinju spomenuta nepoželjna ponašanja. Tome najčešće nije uzrok konkretan neugodan doživljaj u vrtiću već jednostavno zakašnjela adaptacija.

Kako roditelj potiče prilagodbu djeteta...prije polaska djeteta u vrtić?

osamostaljujte dijete u prehrani
potičite svoje dijete (dopustite mu!) da sve što može obaviti samo – to i obavi samo
ako imate mogućnosti povremeno se odvojite od djeteta – ostavite ga na čuvanju nekoj osobi od povjerenja, bar na nekoliko sati
omogućite djetetu učestalije kontakte sa manje poznatom okolinom (djecom, odraslim osobama i materijalnom sredinom)
prošetajte sa njim do vrtićkog prostora – iskažite zadovoljstvo i radovanje skorom polasku u vrtić
ako je dijete starije razgovarajte i odgovorite na sva pitanja, optimističnim opaskama ga upućujte u to što će sve raditi te kako će mu lijepo biti...
kažite mu tko će ga voditi i dolaziti po njega i vrtić

Kako roditelj potiče prilagodbu djeteta...kad dijete krene u vrtić?

obavezno vi (jedan od roditelja!) boravite sa djetetom u grupi tijekom najmanje dva prva dana u vrijeme koje je dogovoreno na inicijalnom razgovoru osigurajte postepeni dolazak i kraći boravak djeteta u prvih 1-2 tjedna uključite dijete u pripremu stvari za polazak u vrtić po povratku djeteta kući aktivno se družite s njim