Izmjene i dopune Plana nabave Općine Tkon za 2022. godinu
Plan nabave Općine Tkon za 2023.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponude – komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina, ev. br. 37-22/JN
Poziv na dostavu ponude - Uređenje obalnog područja uz Interpretacijski centar pomorske baštine - Srednja điga, ev.br.17-22/JN
Poziv na dostavu ponuda - Usluga digitalizacije lokalne samouprave,ev.br. 32-22/JN