Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponude – komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina, ev. br. 37-22/JN
Poziv na dostavu ponude - Uređenje obalnog područja uz Interpretacijski centar pomorske baštine - Srednja điga, ev.br.17-22/JN
Poziv na dostavu ponuda - Usluga digitalizacije lokalne samouprave,ev.br. 32-22/JN
Poziv na dostavu ponuda – komunalna djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, ev. br. 28-22/JN
Poziv na dostavu ponuda - nabava kamena, ev.br. 39-22/JN