I. Izmjene Plana nabave Općine Tkon za 2023. godinu
II. Izmjene Plana nabave Općine Tkon za 2023. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i OS u 2022. godini
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Tkon za 2022. godinu
Plan nabave Općine Tkon za 2023.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave