Projekti u 2020. godini
Investicije u 2019. godini i plan za 2020. godinu
Odobreni projekti u 2019. godini
Investicije u dugotrajnu imovinu Općine Tkon u 2018. godini.
Proračun za 2019. sa prikazom projekata
Projekti Općine Tkon sa iznosom ulaganja od 2013.- 2018.
Program socijalne skrbi za 2018.
Odobreni projekti u 2018. godini
Odobreni projekti Ministartsva kulture 2018.
Općina Tkon, prikaz projekata u odnosu na Ekološku mrežu RH