Općinski načelnik KLASA: 351-01/20-01/2 URBROJ: 2198/32-02/1-20-1 Tkon, 4. veljače 2020.

PREDMET: Uklanjanje azbestnog otpada
Obavijest – daje se
Poštovani,
Obavještavamo sve vlasnike, odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest da sukladno članku 18. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/2016) prijave količinu azbesta u Općinu Tkon.
Obrazac za prijavu možete preuzeti na WEB stranice Općine Tkon (https://www.tkon.hr/dokumenti/obrasci) ili u zgradi Općine Tkon na adresi Mulina 7, 23212 Tkon.
Unaprijed se zahvaljujemo na odazivu,
Općinski načelnik
_____________________
Goran Mušćet
PRILOG: Obrazac za prijavu vlasnika/korisnika građevina u kojima se nalazi azbest na području Općine Tkon