Plan savjetovanja s javnošću za 2021. god.
Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
Izvješće o provedenim savjetovanjima s javnošću do 03.09.2018.
Poziv na dostavu mišljenja – komunalna naknada
Poziv na dostavu mišljenja – izmjene odluke o općinskim porezima.
Informacija – Poziv za uključivanje javnosti u određivanje sadržaja strateške studije
Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu