Općina Tkon nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Tkon koja se nalazi na adresi www.tkon.hr .

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.tkon.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica. Neusklađenosti su navedene u nastavku. Općina Tkon će poduzeti korektivne mjere za otklanjanje neusklađenosti i ažurirati Izjavu u skladu s izvršenim usklađivanjima.

Nepristupačni sadržaj

a) Mrežna stranica www.tkon.hr djelomično je usklađena sa Zakonom, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
- korišteni su serif fontovi
- neke tablice nemaju definirane naslove na način koji je u skladu sa zahtjevima pristupačnosti
- nije moguće promijeniti veličinu slova niti vrstu fonta
- ne postoji opcija promjene kontrasta elemenata u odnosu na pozadinu
- navigacija isključivo pomoću tipkovnice nije moguća, poveznice nisu deskriptivne i nisu podcrtane
- slike nemaju alt atribute niti opis
- multimedijalni zapisi i gumbovi nemaju tekstualni opis na hrvatskom
- veličina ikona i udaljenost nije u skladu sa zahtjevima pristupačnosti
- izbornik se aktivira prelaskom pokazivača
- bljeskajući elementi nisu svugdje jasno označeni
- ne postoji alternativa za akciju drag and drop

(c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Postavljene video datoteke na servisu Youtube nisu autorski rad Općine Tkon te Općina ne može utjecati na njihovu usklađenost sa zahtjevima pristupačnosti.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Tkon nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti njene mrežne stranice.

Neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.tkon.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Tkon.

Općina Tkon će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji stranice bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Tkon. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Tkon korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na: otkon@tkon.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr