Izvješće o iznosu sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
Tablica sklopljenih ugovora u 2020. godini
Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu
Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021.
9. sjednica stožera CZ - Vremenski uvjeti
Polugodišnje izvješće općinskog načelnika 01.01. - 30.06.2020
Pravilnik o unutarnjem redu JUO sa Sistematizacijom
Stožer civilne zaštite Općine Tkon –2020. godina