Poziv na dostavu ponude - Uređenje obalnog područja uz Interpretacijski centar pomorske baštine - Srednja điga, ev.br.17-22/JN
Poziv na dostavu ponuda - Usluga digitalizacije lokalne samouprave,ev.br. 32-22/JN
Poziv na dostavu ponuda – komunalna djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, ev. br. 28-22/JN
Poziv na dostavu ponuda - nabava kamena, ev.br. 39-22/JN
5. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Tkon za 2022.
Poziv na dostavu ponude - Studija izvodljivosti, ev.br. 33-22/JN
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
4. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Tkon za 2022.
2. Izmjene Plana nabave Općine Tkon za 2022.
3. Izmjene i dopune Plana Općine Tkon za 2022.