Ponovna javna rasprava - Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon
Ponovna javna rasprava – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon
Javna rasprava - Prijedlog izmjena i dopuna UPU obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon
Obavijest o javnoj raspravi za Prijedlog izmjena i dopuna UPU obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon
Javna rasprava - Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon
Obavijest o javnoj raspravi za Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon
Na 26. sjednici općinskog vijeća Općine Tkon, dana 24. srpnja 2020. godine usvojena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon.
Prostorni Plan uređenja Općine Tkon - 3. Izmjene prostornog plana (Službeni glasnik Općine Tkon 12/2020)