30. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON za dan 30. studenog 2015. godine (PONEDJELJAK)sa poćetkom u 17:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tkon