Obaviještavaju se stanovnici naselja Tkon i Ugrinić da će JKU „ Prvenj“ dana 01.12.2015. (utorak) izvršiti periodični odvoz prikupljene staklene ambalaže. Mole se mještani da predviđene boce za odlaganje ostave u kontejnerima za staklo koji se nalaze na slijedećim lokacijama: 1. Kolešće 2. Parking kod trajektnog pristaništa 3. Boćalište u Tkonu 4. Luka u Ugriniću U Tkonu 27.11.2015.