Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Zadarske županije i Zadarske županije za događanja na teritoriju Zadarske županije kao motiva dolazaka turista na destinaciju, stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni. Kadidature sa obaveznom dokumentacijom, a prema Javnom pozivu u prilogu, organizator dostavlja turističkoj zajednici najkasnije do 29. siječnja 2016. Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj“ na adresu: Turistička zajednica općine Tkon Mulina 6 23212 Tkon

Više na: http://www.zadar.hr/hr/info/poslovne-informacije/programi/