15.09.2015.

Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća

06.09.2015.

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

01.09.2015.

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća