01.07.2016.

Zapisnik sa 34. sjednice vijeća

07.06.2016.

Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Tkon održane dana 23. ožujka 2016. godine

11.04.2016.

Odluke i zaključci sa 33. sjednice općinskog Vijeća

11.04.2016.

Zapisnik 32. sjenica općinskog vijeća