04.11.2016.

Zapisnik sa 40. sjednice vijeća

04.11.2016.

Zapisnik sa 39. sjednice vijeća

04.11.2016.

Zapisnik sa 38. sjednice vijeća

21.10.2016.

Poziv za 42. sjednicu Općinskog Vijeća

01.07.2016.

Zapisnik sa 34. sjednice vijeća

07.06.2016.

Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Tkon održane dana 23. ožujka 2016. godine