04.08.2017.

Planirani projekti na području Općine Tkon

31.07.2017.

Program socijalne skrbi 2017

10.07.2017.

Projekt Uređenje javne plaže Ugrinić

„Projekt Uređenje javne plaže Ugrinić  - I. faza, koji predstavlja početak većih ulaganja u plažnu i obalnu infrastrukturu Općine Tkon, službeno je okončan krajem lipnja 2017. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma Republike Hrvatske, a temeljem Javnog poziva Programa razvoja javne turističke infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta je 1.500.000,00 kuna“
05.07.2017.

Strategije razvoja Općine Tkon do 2020


„Dana 30. lipnja 2017. godine (petak) s početkom u 09:30 sati održan je 2. (drugi) sastanak Radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Tkon do 2020 na kojem je prezentirana radna verzija strateškog okvira.
Osim članova Radne skupine, sastanku su prisustvovali i izrađivači Strategije – predstavnici Ekonomskog fakulteta u Splitu, Općinski načelnik, zamjenik načelnika te pročelnica JUO“.

24.04.2017.

SWOT analiza

Dana 21. travnja 2017. godine u prostorijama Centra za kulturu Općine Tkon s početkom u 12:00 h održan je 1. Radni sastanak radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Tkon. Tema sastanka bila je prezentacija SWOT analize Općine Tkon  koju su  predstavili predstavnici Ekonomskog fakulteta u Splitu, kao izrađivači Strategije. SWOT analiza definirana je prethodnom Analizom stanja i istom su prikazane snage i slabosti  te vanjske prilike i prijetnje s kojima se suočava Općina Tkon.  Radnu skupinu čine predstavnici iz gospodarskog, civilnog i javnog sektora, i kao takvi broje 17 članova.
Sastanku su prisustvovali i općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te pročelnica JUO.


21.04.2017.

Program javnih potreba u kulturi Zadarske županije 2017.

Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2017. godinu, Općini Tkon osiguravaju se sredstva u Proračunu Zadarske županije na sljedeći način:
1 - 3. otočni susret klapa – Tkon 2017. – 4.000,00 kuna
2 - Arheološko nalazište Poljane – 5.000,00 kuna.06.04.2017.

Projekti Ministarstva kulture

Temeljem Javnog poziva Ministarstva kulture za financiranje potreba u kulturi, Općini Tkon odobreni su sljedeći projekti:

Programi arheološke baštine za 2017. godinu:
1. Tkon, Utvrda Pustograd (6. st.) – 25.000,00 kn
2. Tkon, lok. Poljana (ostaci crkve sv. Aleksandra, 5.-6. st.) – 10.000,00 kn (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
 
Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini:
1. Tkon, Crkva sv. Tome Apostola - 100.000,00 kn
2. Tkon, Veliki tor (Ugrinići) – 50.000,00 kn

Vizualne umjetnosti:
1. Projekt Otok, izložba – 10.000,00 kn


06.04.2017.

Rekonstrukcija zelene tržnice s pratećim sadržajem

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je temeljem Javnog poziva  za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka  - Program razvoja otoka u 2017. godini, Općini Tkon odobrilo sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kuna za nastavak I. faze projekta Rekonstrukcija zelene tržnice s pratećim sadržajem.


06.04.2017.

Nabava opreme - komora s rashladnim sustavom u mrtvačnici na mjesnom groblju u Tkonu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je temeljem Javnog poziva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2017. godini, Općini Tkon odobrilo sufinanciranje u visini 60% iznosa za projekt Nabava opreme - komora s rashladnim sustavom u mrtvačnici na mjesnom groblju u Tkonu.

18.05.2016.

PROVOĐENJE ZAJEDNIČKE INICIJATIVE NA UREĐENJU EDU-EKO IGRALIŠTA

Dječji vrtić Ćok u suradnji sa partnerima INA.d.d i Općinom Tkon provodi projekt uređenja dječjeg igrališta pokraj dječjeg vrtića i škole pod nazivom EDU-EKO igralište čiji je cilj preurediti dječje igralište na način da zadovoljava uvjete edukativnog i ekološki prihvatljivog mjesta koje će omogućiti nesmetanu igru i učenje. Navedeni projekt je odabran u sklopu programa „Zeleni pojas“ kojem je cilj sufinanciranje projekata u području ekologije i održivog razvoja.
Ovime Vas pozivamo da se u subotu 21. svibnja 2016. (subota) s početkom u 10:00 sati odazovete zajedničkoj inicijativi koja se provodi u sklopu 2. faze projekta, a kojom je planirano čišćenje terena od sitnog otpada, nasipavanje zemlje na područja predviđena za vrt, sadnja nove vegetacije - mediteranskog bilja, bojanje dječjih sprava i igrala te postavljanje info-panela i antistres podloga. Volontiranje nosi za sobom puno divnih trenutaka, otvara srca, zatvara usta mržnje i netolerancije.
U želji da ćemo djeci osigurati sigurno okruženje gdje će boraviti tokom cijele godine pozivamo Vas da se odazovete ovoj hvalevrijednoj akciji.
ORGANIZATOR
<< 12 >>

Sponzor projekta EDU-EKO IGRALIŠTE.
Organizator projekta: Dječji vrtić ĆOK.
Partner: Općina Tkon