24.04.2017.

SWOT analiza

Dana 21. travnja 2017. godine u prostorijama Centra za kulturu Općine Tkon s početkom u 12:00 h održan je 1. Radni sastanak radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Tkon. Tema sastanka bila je prezentacija SWOT analize Općine Tkon  koju su  predstavili predstavnici Ekonomskog fakulteta u Splitu, kao izrađivači Strategije. SWOT analiza definirana je prethodnom Analizom stanja i istom su prikazane snage i slabosti  te vanjske prilike i prijetnje s kojima se suočava Općina Tkon.  Radnu skupinu čine predstavnici iz gospodarskog, civilnog i javnog sektora, i kao takvi broje 17 članova.
Sastanku su prisustvovali i općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te pročelnica JUO.


21.04.2017.

Program javnih potreba u kulturi Zadarske županije 2017.

Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2017. godinu, Općini Tkon osiguravaju se sredstva u Proračunu Zadarske županije na sljedeći način:
1 - 3. otočni susret klapa – Tkon 2017. – 4.000,00 kuna
2 - Arheološko nalazište Poljane – 5.000,00 kuna.06.04.2017.

Projekti Ministarstva kulture

Temeljem Javnog poziva Ministarstva kulture za financiranje potreba u kulturi, Općini Tkon odobreni su sljedeći projekti:

Programi arheološke baštine za 2017. godinu:
1. Tkon, Utvrda Pustograd (6. st.) – 25.000,00 kn
2. Tkon, lok. Poljana (ostaci crkve sv. Aleksandra, 5.-6. st.) – 10.000,00 kn (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
 
Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini:
1. Tkon, Crkva sv. Tome Apostola - 100.000,00 kn
2. Tkon, Veliki tor (Ugrinići) – 50.000,00 kn

Vizualne umjetnosti:
1. Projekt Otok, izložba – 10.000,00 kn


06.04.2017.

Rekonstrukcija zelene tržnice s pratećim sadržajem

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je temeljem Javnog poziva  za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka  - Program razvoja otoka u 2017. godini, Općini Tkon odobrilo sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kuna za nastavak I. faze projekta Rekonstrukcija zelene tržnice s pratećim sadržajem.


06.04.2017.

Nabava opreme - komora s rashladnim sustavom u mrtvačnici na mjesnom groblju u Tkonu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je temeljem Javnog poziva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2017. godini, Općini Tkon odobrilo sufinanciranje u visini 60% iznosa za projekt Nabava opreme - komora s rashladnim sustavom u mrtvačnici na mjesnom groblju u Tkonu.

18.05.2016.

PROVOĐENJE ZAJEDNIČKE INICIJATIVE NA UREĐENJU EDU-EKO IGRALIŠTA

Dječji vrtić Ćok u suradnji sa partnerima INA.d.d i Općinom Tkon provodi projekt uređenja dječjeg igrališta pokraj dječjeg vrtića i škole pod nazivom EDU-EKO igralište čiji je cilj preurediti dječje igralište na način da zadovoljava uvjete edukativnog i ekološki prihvatljivog mjesta koje će omogućiti nesmetanu igru i učenje. Navedeni projekt je odabran u sklopu programa „Zeleni pojas“ kojem je cilj sufinanciranje projekata u području ekologije i održivog razvoja.
Ovime Vas pozivamo da se u subotu 21. svibnja 2016. (subota) s početkom u 10:00 sati odazovete zajedničkoj inicijativi koja se provodi u sklopu 2. faze projekta, a kojom je planirano čišćenje terena od sitnog otpada, nasipavanje zemlje na područja predviđena za vrt, sadnja nove vegetacije - mediteranskog bilja, bojanje dječjih sprava i igrala te postavljanje info-panela i antistres podloga. Volontiranje nosi za sobom puno divnih trenutaka, otvara srca, zatvara usta mržnje i netolerancije.
U želji da ćemo djeci osigurati sigurno okruženje gdje će boraviti tokom cijele godine pozivamo Vas da se odazovete ovoj hvalevrijednoj akciji.
ORGANIZATOR
<< 12 >>

Sponzor projekta EDU-EKO IGRALIŠTE.
Organizator projekta: Dječji vrtić ĆOK.
Partner: Općina Tkon