22.01.2018.

Odobreni projekti Ministartsva kulture 2018.

11.12.2017.

Općina Tkon, prikaz projekata u odnosu na Ekološku mrežu RH

08.09.2017.

Izložba „Projekt Otok

„Izložba „Projekt Otok“ maketara Nenada Bojmića održana je u razdoblju od 04.-11. kolovoza 2017. godine u prostoru Doma kulture Tkon, uz tehničku i stručnu pomoć Općine Tkon i Turističke zajednice Općine Tkon. Projekt „Otok“ predstavlja prikupljanje povijesno-etnografskih slika života na otoku u periodu od konca 19. i početka 20. stoljeća, vrijeme u kojem su kamena tradicijska gradnja i drvena brodogradnja  bile na svom vrhuncu. Prikupljeni materijali vizualizirani su u obliku maketa-diorama u mjerilu 1:00. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske“.

04.08.2017.

Planirani projekti na području Općine Tkon

31.07.2017.

Program socijalne skrbi 2017

10.07.2017.

Projekt Uređenje javne plaže Ugrinić

„Projekt Uređenje javne plaže Ugrinić  - I. faza, koji predstavlja početak većih ulaganja u plažnu i obalnu infrastrukturu Općine Tkon, službeno je okončan krajem lipnja 2017. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma Republike Hrvatske, a temeljem Javnog poziva Programa razvoja javne turističke infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta je 1.500.000,00 kuna“
05.07.2017.

Strategije razvoja Općine Tkon do 2020


„Dana 30. lipnja 2017. godine (petak) s početkom u 09:30 sati održan je 2. (drugi) sastanak Radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Tkon do 2020 na kojem je prezentirana radna verzija strateškog okvira.
Osim članova Radne skupine, sastanku su prisustvovali i izrađivači Strategije – predstavnici Ekonomskog fakulteta u Splitu, Općinski načelnik, zamjenik načelnika te pročelnica JUO“.

24.04.2017.

SWOT analiza

Dana 21. travnja 2017. godine u prostorijama Centra za kulturu Općine Tkon s početkom u 12:00 h održan je 1. Radni sastanak radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Tkon. Tema sastanka bila je prezentacija SWOT analize Općine Tkon  koju su  predstavili predstavnici Ekonomskog fakulteta u Splitu, kao izrađivači Strategije. SWOT analiza definirana je prethodnom Analizom stanja i istom su prikazane snage i slabosti  te vanjske prilike i prijetnje s kojima se suočava Općina Tkon.  Radnu skupinu čine predstavnici iz gospodarskog, civilnog i javnog sektora, i kao takvi broje 17 članova.
Sastanku su prisustvovali i općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te pročelnica JUO.


21.04.2017.

Program javnih potreba u kulturi Zadarske županije 2017.

Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2017. godinu, Općini Tkon osiguravaju se sredstva u Proračunu Zadarske županije na sljedeći način:
1 - 3. otočni susret klapa – Tkon 2017. – 4.000,00 kuna
2 - Arheološko nalazište Poljane – 5.000,00 kuna.06.04.2017.

Projekti Ministarstva kulture

Temeljem Javnog poziva Ministarstva kulture za financiranje potreba u kulturi, Općini Tkon odobreni su sljedeći projekti:

Programi arheološke baštine za 2017. godinu:
1. Tkon, Utvrda Pustograd (6. st.) – 25.000,00 kn
2. Tkon, lok. Poljana (ostaci crkve sv. Aleksandra, 5.-6. st.) – 10.000,00 kn (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
 
Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini:
1. Tkon, Crkva sv. Tome Apostola - 100.000,00 kn
2. Tkon, Veliki tor (Ugrinići) – 50.000,00 kn

Vizualne umjetnosti:
1. Projekt Otok, izložba – 10.000,00 kn


<< 12 >>

Sponzor projekta EDU-EKO IGRALIŠTE.
Organizator projekta: Dječji vrtić ĆOK.
Partner: Općina Tkon