Postoje dvije vrste bespovratnih potpora:

1. Državne potpore
2. Potpore male vrijednosti

Sukladno Zakonu o državnim potporama ( NN 140/05, NN 49/11, NN 72/13, NN 141/13 )

Državne potpore dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga.
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruje se prijavom na raspisani natječaj tj. javne pozive te zadovoljavanjem svih traženih uvjeta i kriterija.

Informacije na sljedećim web stranicama :
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo poljoprivrede
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, investicije i inovacije
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju