Općinsko vijeće broji 9 članova izabranih na izborima 21.05.2017.g.

1. Predsjednik Vijeća - Branko Smoljan, lista grupe birača
2. Potpredsjednik Vijeća – Nikola Ugrinić, lista grupe birača
3. Član – Andrea Ugrinić Gotovina, lista grupe birača
4. Član – Anđelo Palaškov, lista grupe birača
5. Član – Stefani Pribilović, lista grupe birača
6. Član – mr. sc. Boris Katičin, lista grupe birača
7. Član – Andrija Šandrić, lista grupe birača
8. Član - Silvana Jakovljev, lista grupe birača
9. Član – Leon Rudić, lista grupe birača

Radna tijela Općinskog Vijeća
• Komisija za izbor i imenovanja,
• Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
• Mandatna komisija,
• Komisija za proračun i financije,
• Komisija za dodjelu javnih priznanja.