O B A V I J E S T

DANA 30.04.2021. U 09:29 SATI

NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE TKON SU OBJAVLJENE:

  • pravovaljane kandidature Boris Katičina i Anđela Palaškova za izbor općinskog načelnika Općine Tkon
  • zbirna listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Tkon
  • pravovaljane kandidacijske liste grupa birača za izbor članova općinskog vijeća Općine Tkon
  • zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Tkon.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tkon