„Malom Kunu“ načinilo se i latinsko idro po mjeri te je sad pravi primjerak tradicionalne kunjske i dalmatinske brodice!“

AJMO SE VOZITI, NAČINIMO KAIĆ

„Mali su kalafati sa svojim meštrom Vojkom Bobićem „načinili kaić“ koji je 1.srpnja uspješno zaplovio!

Riječ je o 2. radionici u Tkonu pod nazivom “Ajmo se voziti, načinimo kaić“ na kojoj su djeca vrijedno radila i u 7 dana izradila kaić imena „Mali Kun“ koji ima elemente svih tradicijskih barki našeg područja – krma kao u pasare, pramac kao na leutu, dno kao na batani te gornji dio kao na gajeti!

Interaktivnoj radionici prisustvovalo je 16-ero djece koji su za svoj rad i trud na kraju dobili i priznanje – diplomu malog kalafata!

Polaznici radionice, Vice Ugrinić, Lovre Gotovina i Nikola Katičin ovim su kaićem sudjelovali i na regatama tradicijskim brodovima koje su nakon izrade uslijedile. Najprije su Ivan Gotovina i skiper Vice Ugrinić osvojili 2. misto u kategoriji kaić na trevu na našem Điru po konalu 2020, a potom je Vice s Nikolom Katičinim sudjelovao na Lantini 2020, Jezera na kojoj su osvojili 3. misto u kategoriji kaić.

„Malom Kunu“ načinilo se i latinsko idro po mjeri te je sad pravi primjerak tradicionalne kunjske i dalmatinske brodice!“