21.03.2019.
Obavijest o mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina

MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE TKON Sukladno Odluci o grotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Zadarske Županije 12/2011), mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

Pročitajte više
21.03.2019.
Obavijest o mjerama za suzbijanje požara na poljoprivrednom zemljištu

OBAVIJEST O MJERAMA ZA SUZBIJANJE POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Pročitajte više
14.03.2019.
Obavijest o prezentaciji projekta uređenja šetnice Ugrinić

DANA 22.03.2019. (PETAK) U 17.15 SATI U DOMU KULTURE U TKONU ĆE SE ODRŽATI PREZENTACIJA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA UGRINIĆ - ŠETNICE. PROJEKT ĆE PREZENTIRATI PROJEKTANT.

Pročitajte više
12.03.2019.
Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Pašmana i Tkona - vodoopskrba i odvodnja

Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Pašmana i Tkona - vodoopskrba i odvodnja. IDEJNI PROJEKT - za ishođenje lokacijske dozvole. MAPA 9: Područje Općine Tkon, naselje Tkon, vodoopskrba i odvodnja – mreža (novi cjevovodi).

Pročitajte više
13.02.2019.
POZIV NA PREZENTACIJU NATJEČAJA ZA RURALNI TURIZAM

20. veljaće 2019. godine (srijeda) u općinskoj vijećnici Općine Tkon, Mulina 7 u 9:30 sati

Pročitajte više
14.01.2019.
Obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu Plana Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon

Prijedlog Plana Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon kojeg je izradio «ARHEO» d.o.o., za projektiranje, prostorno planiranje, Tomislavova 11, Zagreb, sadržava tekstualni i grafički dio plana, kako je to određeno člankom 95. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/2013., 65/2017 i 114/2018).

Pročitajte više