04.04.2019.
Obavijest o dežurstvima i izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

U postupku izbora vijeća nacionalnih manjina rok za zaprimanje lista kandidata i kandidatura počinje 4. travnja 2019. a traje do 15. travnja 2019.

Pročitajte više
29.03.2019.
Poziv na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja

ZAKLJUČAKO PODNOŠENJU INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TKON

Pročitajte više
28.03.2019.
Objava biračima o raspisivanju izbora za članove u EU parlametu

Predsjednica republika Hrvatske 25.ožujka 219. donijela Odliku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u "Narodnim novinama", broj 30/19, 25. ožujka 2019. za dab odrđaivanja izbora određana je nedjelja 26.svibnja 2019

Pročitajte više
21.03.2019.
Obavijest o mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina

MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE TKON Sukladno Odluci o grotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Zadarske Županije 12/2011), mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

Pročitajte više
21.03.2019.
Obavijest o mjerama za suzbijanje požara na poljoprivrednom zemljištu

OBAVIJEST O MJERAMA ZA SUZBIJANJE POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Pročitajte više
14.03.2019.
Obavijest o prezentaciji projekta uređenja šetnice Ugrinić

DANA 22.03.2019. (PETAK) U 17.15 SATI U DOMU KULTURE U TKONU ĆE SE ODRŽATI PREZENTACIJA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA UGRINIĆ - ŠETNICE. PROJEKT ĆE PREZENTIRATI PROJEKTANT.

Pročitajte više