13.11.2020.
POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar objavljuje javni:

Pročitajte više
30.10.2020.
BLAGDAN SVIH SVETIH I DUŠNI DAN

Na blagdan Svih svetih i na Dušni dan prisjećamo se naših najmilijih koji više nisu s nama, ali su zauvijek u našim srcima i mislima.

Pročitajte više
29.10.2020.
NOVA WEB KAMERA NA STRANICI OPĆINE TKON

Pod opcijom na naslovnici: „Pogledajte live streaming kamera u Tkonu“ možete pronaći novu web kameru sa lokacije Kalvarija sa pomakom od 180 stupnjeva.

Pročitajte više
25.09.2020.
Parapet Ugrinic

.

Pročitajte više
25.09.2020.
Uklanjanje otpada s javne povrsine

.

Pročitajte više
18.09.2020.
Dostava javnom objavom-Sonja Jakovljev

.

Pročitajte više