07.08.2020.

Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš povećanja kapaciteta uzgajališta bijele ribe Košara-Žižanj s 2400 na 3700 t/god,

.