15.07.2020.

Na 25. sjednici općinskog vijeća, održanog dana 14. srpnja 2020. godine

usvojene su III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tkon