25.03.2020.

ZAKLJUČAK O PODNOŠENJU INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TKON

1. Pozivaju se:
- građani Općine Tkon - Općinski načelnik - najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća
- udruge građana sa područja Općine Tkon - ustanove sa sjedištem na području Općine Tkon - tvrtke sa sjedištem na području Općine Tkon
- vjerske zajednice na području Općine Tkon
da podnesu inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Tkon u 2020. godini.