28.03.2019.

Objava biračima o raspisivanju izbora za članove u EU parlametu

Predsjednica republika Hrvatske 25.ožujka 219. donijela Odliku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u "Narodnim novinama", broj 30/19, 25. ožujka 2019.
za dab odrđaivanja izbora određana je nedjelja 26.svibnja 2019