09.10.2017.

Obavijest o provođenju mjera deratizacije (trovanju štakora)

CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na vašem području dana 11.10.2017. godine

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/ 344 000 radnim danom od 07.00 do 15.00 sati. 

Da bi se osigurala uspješnost provedenih mjera, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se obvezno treba pridržavati slijedećih naputaka: 

l. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke. 

2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, osobito otpatke hrane. 

3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore 

4. Kontrolirati kretanje kućnih ljubimaca i domaćih životinja kako ne bi pristupili mjestima na kojima su postavljene deratizacijske meke.

5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce. 


Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu. 


Ciklon d.o.o. Zadar
Sanitarna zaštita čovjekove okoline
Put Murvice 14, 23 000 Zadar, Hrvatska
tel: +385 023/ 344 000, fax:023/ 344 001;