28.07.2016.

Urbanistički plan uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon - 2016. god.- 2. izmjene upu Glavićine Službeni glasnik Zad. žup. 06-2016

24.07.2016.

Urbanistički plan uređenja za područje obalnoga pojasa unutar GP naselja Tkon - 2. Obalni pojas-1. Izmjene-2016. god. Služ. glas. zad. Žup. 10-2016

23.07.2016.

Urbanistički plan uređenja za područje obalnoga pojasa unutar GP naselja Tkon - 1. Obalni pojas-UPU-2009. god. Služ. gl. Zadr. žup 08-2009

<< 12 >>