02.09.2019.

Polugodišnje izvješće načelnika od 01.01. do 30.06.2019.

29.03.2019.

Polugodišnje izvješće općinskog načelnika, 01.07.-31-12.2018.

16.01.2019.

Plan Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon za 2019. godinu

16.01.2019.

Izvješće o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu za 2018. godinu

16.01.2019.

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu

15.01.2019.

Plan Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon za 2019. godinu

07.01.2019.

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tkon

04.01.2019.

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA U OPĆINI TKON U 2018. GODINI

04.01.2019.

Strategija razvoja Općine Tkon