26.03.2020.

Polugodišnje izvješće općinskog načelnika 01.07. – 31.12.2019

14.01.2020.

Tablica sklopljenih ugovora u Općini Tkon u 2019. godini

07.01.2020.

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon za 2020. godinu

28.10.2019.

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama_općina_tkon

28.10.2019.

Procedura o izdavanju i obračunavanju putnih naloga

28.10.2019.

Procedura o blagajničkom poslovanju

02.09.2019.

Polugodišnje izvješće načelnika od 01.01. do 30.06.2019.

29.03.2019.

Polugodišnje izvješće općinskog načelnika, 01.07.-31-12.2018.

16.01.2019.

Plan Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon za 2019. godinu