16.01.2019.

Plan Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon za 2019. godinu

16.01.2019.

Izvješće o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu za 2018. godinu

16.01.2019.

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu

15.01.2019.

Plan Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Tkon za 2019. godinu

07.01.2019.

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tkon

04.01.2019.

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA U OPĆINI TKON U 2018. GODINI

04.01.2019.

Strategija razvoja Općine Tkon

10.09.2018.

Polugodišnje izvješće načelnika, 01.-06.2018.

13.08.2018.

Informaciju o Javnoj raspravi o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš i Strategiji razvoja Općine Tkon do 2020.

02.08.2018.

Odluka o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Strategije razvoja Općine Tkon do 2020.g. u javnu raspravu