04.02.2020.

OBRAZAC ZA PRIJAVU VLASNIKA/KORISNIKA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE TKON

05.04.2018.

Obrazac ažuriranje utvrđivanje podataka

12.04.2017.

Poziv na podnošenje mišljenja o nacrtu Plana gospodarenja otpadom

21.02.2017.

Prijava poreza na kuću za 2017. godinu

11.03.2016.

Prijava za porez na tvrtku 2016 godina

11.03.2016.

Prijava za porez na kuće za odmor 2016 godina

04.06.2014.

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Ćok

05.05.2014.

Obrasci za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama -18.5.15