20.03.2017.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

30.01.2017.

Objava o rezultatima testiranja, komunalni redar

23.01.2017.

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti

27.10.2016.

Obrazac prijave docx

27.10.2016.

Obrazac izjave o promicanju ustavnih vrednota

27.10.2016.

Obrazac izjave o partnerstvu doc

27.10.2016.

Natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje organizacijama civilnog društva

27.10.2016.

Izjava o provođenju programa i projekata za opće dobro

12.08.2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje za pročelnika/cu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tkon