30.03.2020.

Odluka o poništenju javnog natječaja

06.03.2020.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine

29.01.2020.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

24.01.2020.

Javni poziv za SOR 2020

30.12.2019.

Odluka o poništenju Javnog poziva za prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

17.12.2019.

Odluka o sufinanciranju obnove tradicijskih brodica u sklopu EU projekta Arca Adriatica

07.11.2019.

Javni poziv za prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

06.11.2019.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE TRADICIJSKIH BRODICA U SKLOPU EU PROJEKTA ARCA ADRIATICA.

04.11.2019.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobo 2019.