Općinsko vijeće broji 9 članova izabranih na izborima 19.5.2013.g.

1. Predsjednik Vijeća - Branko Smoljan, lista grupe birača
2. Zamjenica predsjednika - Vlasta Ostojić, lista grupe birača
3. Član - Nikola Ugrinić-lista grupe birača
4. Član - Šime Mušćet, lista grupe birača
5. Član - Branislav Smoljan, lista grupe birača
6. Član - Danijel Katičin, HNS-SDP-HSLS-DSU
7. Član - Anđelko Palaškov, HNS-SDP-HSLS-DSU
8. Član - Ante Titulić, HNS-SDP-HSLS-DSU
9. Član - Mate Ugrinić, HNS-SDP-HSLS-DSU

Radna tijela Općinskog Vijeća
• Komisija za izbor i imenovanja,
• Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
• Mandatna komisija,
• Komisija za proračun i financije,
• Komisija za dodjelu javnih priznanja.