Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Pašmana i Tkona - vodoopskrba i odvodnja. IDEJNI PROJEKT - za ishođenje lokacijske dozvole. MAPA 9: Područje Općine Tkon, naselje Tkon, vodoopskrba i odvodnja – mreža (novi cjevovodi).