Dječji vrtić Ćok u suradnji sa partnerima INA.d.d i Općinom Tkon provodi projekt uređenja dječjeg igrališta pokraj dječjeg vrtića i škole pod nazivom EDU-EKO igralište

čiji je cilj preurediti dječje igralište na način da zadovoljava uvjete edukativnog i ekološki prihvatljivog mjesta koje će omogućiti nesmetanu igru i učenje. Navedeni projekt je odabran u sklopu programa „Zeleni pojas“ kojem je cilj sufinanciranje projekata u području ekologije i održivog razvoja.
Ovime Vas pozivamo da se u subotu 21. svibnja 2016. (subota) s početkom u 10:00 sati odazovete zajedničkoj inicijativi koja se provodi u sklopu 2. faze projekta, a kojom je planirano čišćenje terena od sitnog otpada, nasipavanje zemlje na područja predviđena za vrt, sadnja nove vegetacije - mediteranskog bilja, bojanje dječjih sprava i igrala te postavljanje info-panela i antistres podloga. Volontiranje nosi za sobom puno divnih trenutaka, otvara srca, zatvara usta mržnje i netolerancije.
U želji da ćemo djeci osigurati sigurno okruženje gdje će boraviti tokom cijele godine pozivamo Vas da se odazovete ovoj hvalevrijednoj akciji.
ORGANIZATOR