Institut za javne financije predstavio je rezultate istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 lokalnih jedinica. Naša općina je dobila ocjenu 5 što znači da smo u potpunosti izvršili naše obveze iz Zakona o proračunu, Zakona o pravu na pristup informacijama te preporuke Ministarstva financija. Osim nas ocjenu 5 dobila je naša Zadarska županija, od gradova Zadar i Benkovac, a od općina Gračac, Posedarje, Starigrad i Sukošan.

Obrazloženje Instituta za javne financije:
" Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentnost obznanjivanja proračuna, građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponuda javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji . "