Ministarstvom kulture je temeljem Javnog poziva u kulturi za 2018.g.odobrilo sljedeće projekte koji se provode na području Općine Tkon.

a. Program zaštite na nematerijalnim kulturnim dobrima

1. Projekt Općine Tkon / crkva sv. Tome Apostola- 100.000,00 kn
2. Projekt Općine Tkon / Veliki tor ( Ugrinić )- 50.000,00 kn
3. Projekt Benediktinskog samostana Ćokovac / crkva sv. Kuzme i Damjana . 40.000,00 kn

b. Programi nematerijalnih kulturnih dobara
1. Projekt Dječjeg vrtića " Ćok " / radionica " Suhozidi mojih didova "- 10.000,00 k

c. Program zaštite arheoloških kulturnih dobara
1. Projekt Općine Tkon / utvrda Pustograd ,6 st- 30.000,00 kn
2. Projekt Sveučilišta u Zadru, Odjel za arheologiju / lokacija Poljane- ostaci crkve sv. Aleksandra 5-6 st - 20.000,00 kn
3. Projekt Sveučilišta u Zadru / otočić Gnalić- brodolom 16 st- 100.000,00 kn
4. Projekt Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru / otočić Gnalić ,pokretni nalaz- 40.000,00 kn

Isto tako je Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, Sektor za otoke- u programu za udruge, dodijelilo Institutu za pomorsku baštinu Ars Nautica iz Tkona 20.000,00 kn potpore.