Savjetodavna služba u suradnji s Udrugom šumoposjednika „Crnika-Tkon“ i općinom „Tkon“ organizira predavanje „Mogućnost uređenja šumskih i protupožarnih prometnica i puteva korištenjem nacionalnih i EU fondova“

Cilj predavanja je informiranje javnosti, prvenstveno  predstavnika JLS-e i stanovništvo,  o mogućnostima  korištenja sredstava iz EU i nacionalnih fondova za ulaganja u šumsku i protupožarnu infrastrukturu (protupožarne i šumske prometnice, poučne staze, rekreacijske i dr. površine unutar šuma, vidikovci  sl.).

Predavanje „Mogućnost uređenja šumskih i protupožarnih prometnica i puteva korištenjem nacionalnih i EU fondova“ održati će se 16.01. 2018. godine u  Centar za kulturu općine Tkon,  s početkom u 9.30 sati, na adresi Mulina 7.
Pozivamo predstavnike jedinica lokalne samouprave i ostale pozvane da nam se pridruže na predavanju.

Ksenija Franulović, dipl.ing.šumarstva
Stručna savjetnica za šume šumoposjednika