PREDAVANJE, U ZGRADI OPĆINE TKON VEZANO ZA PROBLEMATIKU RJEŠAVANJA UPISA PRAVA VLASNIŠTVA MJEŠTANA U POSTUPKU OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA KATASTARSKU OPĆINU TKON (Branjevina i dr.)

Predavanje će se održati dana 10. travnja 2016. godine u 15,00 sati.